منتشر شده در سه شنبه, 22 بهمن 1392 10:26
بازدید: 1665

ساخته ها و نوآوریهای آقای بابائی

 

شامل :

1-    سنجه 1 سال 85 ریتمیک غیر پوستی 

2-    سنجه 2 سال 85 ریتمیک پوستی – مضرابی

3-    آبخوان ، ریتمیک متحرک آبی

4-    دف دیافراگم دار سال 90

5-    تنبک دیافراگم دار سال 90

6-    نوبل ریتمیک ترکیبی از 3 بخش

7-    کمام سال 91 ساز پوستی – بادی از گونه ای ترکیبی

8 -  واژه نوا - ویژه کودکان استثنائی

9 - و . . .